Leveringsvoorwaarden Kampeerreizen van ANWB

Op de reisovereenkomsten van Kampeerreizen van ANWB zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de ANWB-reisvoorwaarden en de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. Tevens geldt voor sommige bestemmingen de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

ANVR

Kampeerreizen van ANWB (K.v.K. 27153706) is aangesloten bij de ANVR. Het BTW-nummer van Kampeerreizen is NL803579901B01.

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Reisorganisaties, aangesloten bij de ANVR en herkenbaar aan het ANVR-logo als kwaliteits- en garantiewaarborg, bieden de consument deze zekerheid en kwaliteit.

Heb je klachten over de dienstverlening en wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. De Geschillencommissie behandelt de zaak in een zitting en zal na partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak doen. De ANVR staat er garant voor, dat deze uitspraken worden nagekomen.

Kampeerreizen van ANWB conformeert zich aan de ANVR Code Reisaanbiedingen.

Lees hier de ANVR Reis-en Boekingsvoorwaarden

ANWB

Meer informatie over de ANWB Reisvoorwaarden zijn hier te lezen.

SGR

Kampeerreizen van ANWB is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Vanaf 1 februari 2021 wordt bij iedere boeking een SGR-bijdrage van € 5,- per persoon berekend, uitgezonderd pakketreizen met een reissom lager dan € 150,- per persoon en/of voor kinderen jonger dan twee jaar. De bijdrage wordt ook berekend in geval er losse reisdiensten geboekt zijn.

Deze SGR-bijdrage bestond al langer maar de bijdrage hiervoor is in 1999 afgeschaft. Dit omdat het fondsvermogen groot genoeg was om normale risico’s zonder consumentenbijdrage te dekken. Door Covid-19 heeft SGR meer garanties uitgegeven dan normaal en is het nodig om het fondsvermogen weer te versterken. Zo kun je in de toekomst zorgeloos blijven reizen en blijf je beschermd tegen faillissementsrisico's van reisorganisaties die bij de SGR zijn aangesloten.

Calamiteitenfonds

Kampeerreizen van ANWB is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.